Jaki jest podatek od wynajmu mieszkania w 2018 roku?

podatek od wynajmu mieszkania 2018

Ci, którzy wynajmują mieszkanie, wiedzą, że część otrzymanych pieniędzy muszą zapłacić fiskusowi. W jaki sposób należy opodatkować przychody z wynajmu mieszkania, dowiedziesz się w tym artykule. Można to zrobić w dwojaki sposób, o czym więcej dalej.

Jakie są formy podatku od wynajmu?

jaki podatek od wynajmu mieszkania
Jeśli posiadasz mieszkanie i wynajmujesz je oraz osiągasz z tego tytułu jakikolwiek dochód, musisz opłacać co miesiąc podatek fiskusowi. Przy wynajmie mieszkania masz w zasadzie dwie opcje – wynajem mieszkania może być opodatkowany podatkiem ryczałtowym od przychodów ewidencjonowanych lub według skali podatkowej. Jaki podatek od wynajmu mieszkania jest lepszy i czy w ogóle można wybierać formy opodatkowania. Rzecz polega na tym, że właściwy wybór podatku może przynieść płatnikowi mniejszy koszt podatkowy.

Właściciel mieszkania może podpisać umowę najmu z lokatorem, w tym przypadku opodatkowanie takiego najmu jest bardzo proste. Jeśli właściciel wynajmowanego lokalu zdecyduje się na opodatkowanie ryczałtem, wtedy opodatkowuje się przychód, a jeśli według zasad ogólnych, wtedy opodatkuje się dochód od wynajmu mieszkania. Podatek ryczałtowy wynosi 8,5 procent, a podatek według zasad ogólnych – 18 lub 32 procent (w zależności od osiąganych przychodów). Podatkiem ryczałtowym opodatkowywany jest przychód, w przypadku którego nie odejmuje się kosztów (na przykład, remont czy amortyzacja mieszkania). W przypadku podatku według zasad ogólnych (skali podatkowej) opodatkuje się dochód.

Jeśli właściciel mieszkania decyduje się na rozliczenie się z fiskusem w postaci podatku od wynajmu mieszkania, ryczałtu, musi zgłosić o tej decyzji naczelnikowi urzędu skarbowego. Taka dyspozycja może być złożona tylko raz, aby obowiązywać przez kolejne lata. Niezbędnym warunkiem jest jednak zawiadomienie o podjęciu tej decyzji w odpowiednim terminie.

W przypadku podatku ryczałtowego nie jest możliwe obniżenie kwoty przychodu. W umowie najmu wskazuje się, że najemca mieszkania jest zobowiązany do ponoszenia podatku od wynajmu mieszkania a czynsza do spółdzielni, rozliczenia za media itp. W przypadku rozliczenia podatku za najem mieszkania według zasad ogólnych, podatek liczony jest od dochodu. Odejmowane są odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości, odpisy amortyzacyjne, opłaty za media, zakup wyposażenia do mieszkania, itd. Jedynym warunkiem jest prawidłowe udokumentowanie fakturami.

Jeśli interesuje Ciebie, jaki podatek od wynajmu mieszkania jest wygodniejszy, można powiedzieć, że podatek na zasadach ogólnych jest korzystniejszy, jeśli ponosi się wiele dodatkowych opłat dotyczących mieszkania. Zaletą podatku według zasad ogólnych jest również uwzględnienie kwoty dochodu wolnego od podatku, która wynosi 6 600 zł. W przypadku, jeśli posiada się dużo źródeł przychodów, wtedy kwota wolna może być zastosowana jeden raz.

Jak płacić podatek od wynajmu mieszkania – ryczałt lub na ogólnych warunkach?

Kwestia wyboru opcji opodatkowania najmu ryczałtem lub według skali podatkowej należy wyłącznie do właściciela mieszkania. W przypadku braku dodatkowych kosztów korzystniejsza jest opcja ryczałtu. Zapłacenie podatku według zasad ogólnych może być dość korzystne, jeśli właściciel lokalu spłaca kredyt hipoteczny, płaci rachunki za media oraz przeprowadza remont mieszkania. W przypadku, jeśli potrzebujesz pożyczki prywatnej na jakiekolwiek potrzeby finansowe, mozesz skorzystac z serwisu Binixo.pl, który zajmuje się wyszukiwaniem korzystnych ofert na rynku kredytowym Polski.

O wyborze ryczałtu trzeba pisemnie zgłaszać w urzędzie skarbowym do 20. stycznia. Jeśli ta decyzja zostaje podejmowana w trakcie roku podatkowego, o wyborze podatku ryczałtowego należy zawiadomić do 20. dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym zostały uzyskane pierwsze przychody. Jeśli podatnik zapomni o składaniu zgłoszenia, wtedy jego podatek zostanie rozliczony na ogólnych zasadach, poniewaz forma opodatkowania może byc zmieniona tylko po zakończeniu roku podatkowego. Deklaracja roczna z tytułu zapłacenia podatku od wynajmu mieszkania PIT-28 musi być złożona do 31 stycznia potocznego roku. Jeśli nie zdążyłeś zgłosić wyboru opodatkowania najmu na zasadach ryczałtowego podatku od wynajmu mieszkania, kara, którą ponoszą podatkownicy, jest automatyczne naliczenie podatku według zasad ogólnych.

Jak obliczyć stawkę podatku od wynajmu mieszkania 2018?

jak płacić podatek od wynajmu mieszkania
Aby wyliczyć, od jakiej kwoty płaci się podatek od wynajmu mieszkania, trzeba zdecydować się, jaka forma opodatkowania jest wygodniejsza, czyli czy są dodatkowe opłaty, czy nie ma. Jeśli żadnych dodatkowych opłat nie ma, wtedy płaci się ryczałt. Na przykład, najemca płaci 1 000 zł za najem + 500 zł z tytułu opłat dodatkowych, które są zapisane w umowie. W takim przypadku podatek ryczałtowy wynosi 1 500 zł x 8,5% = 128 zł. Dlatego, aby wyliczyć, ile wynosi podatek od wynajmu mieszkania na zasadach ogólnych, należy tę kwotę pomnożyć przez 18%: 1 500 zł x 18% = 270 zł.

Wnioski i zalecenia

Należy pamiętać, że można zmieniać formę opodatkowania w ciągu potocznego roku podatkowego, a mianowicie przed 20 stycznia następnego roku. Jeśli zgłoszenie o ryczałt nie zostało złożone, podatników dotyczą ogólne zasady opodatkowania. Aby zapamiętać, jaki podatek od wynajmu mieszkania 2018 może być naliczony, powtórzmy, że wysokość podatku ryczałtowego wynosi 8,5%, a podatku standardowego na dochód 18% i 32%.

Jaki jest podatek od wynajmu mieszkania w 2018 roku?
Oceń ten post

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.