Historia kredytowa

Każdy, kto choć raz ubiegał się o kredyt bankowy lub pożyczkę online spotkał się z terminem historia kredytowa. To od niej w dużej mierze zależy to, czy wniosek o kredyt lub pożyczkę zostanie zaakceptowany. Warto więc poznać informację na temat historia kredytowa co to jest oraz dowiedzieć się, jak ją można sprawdzić i poprawić.

Historia kredytowa co to jest?

Polska to kraj, w którym zobowiązania finansowe obywateli są monitorowane w BIK, czyli Biurze Informacji Kredytowej. Pojawiają się tam informacje na temat tego, jak dana osoba spłacała wcześniejsze pożyczki i kredyty.

Na tej podstawie banki i inni pożyczkodawcy oceniają rzetelność klientów. Praktycznie każdy bank weryfikuje historię kredytową wysoce rygorystycznie. Co więcej, pracownicy banków nie najlepiej spoglądają nawet na brak jakiejkolwiek historii w BIK, co zwykle dotyczy młodych ludzi. Tymczasem instytucje pożyczkowe często akceptują wnioski osób ze złą historią. Niektóre z nich oferują bowiem tzw. pożyczki ze złym BIK.

Jak działa BIK?

BIK zbiera zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje. Te pierwsze pojawiają się, gdy zobowiązanie finansowe spłaciło się w terminie. Te drugie zaś w przypadku, gdy dana osoba spóźniła się ze spłatą.

Należy podkreślić, że BIK jest jedynie administratorem danych, które pojawiają się tam na wniosek instytucji finansowych. Jednocześnie BIK historia kredytowa jest udostępniana bankom oraz innym pożyczkodawcom. De facto dane przekazywane są na podstawie tzw. oceny punktowej. Im więcej punktów otrzymuje dana osoba, tym jej rzetelność jest uważana za wyższą.

Pożyczkodawcy przy ocenianiu historii kredytowej posiłkują się nie tylko informacjami otrzymanymi z BIK, ale stosują także własne metody oceny klienta. Ponadto zwracają oni uwagę także na informacje zdobyte z BIG, czyli Biur Informacji Gospodarczych. Niemal zawsze to jednak informacje zawarte w BIK mają tu kluczowe znaczenie.

Warto wiedzieć, że dla wielu pożyczkodawców historia kredytowa jest równie ważna, jak zdolność kredytowa. Może się więc zdarzyć, że nawet przy wysokich dochodach nie uzyska się akceptacji wniosku pożyczkowego, jeśli będzie się miało kiepską sytuację w katalogach BIK.

Jak długo BIK przechowuje dane?

Negatywne dane do BIK są przekazywane, jeżeli minęło co najmniej 60 dni od terminu spłaty zobowiązania finansowego. Ponadto musi minąć 30 dni od momentu, w którym pożyczkobiorca niespłacający terminowo zobowiązania został poinformowany, o zamiarze przetwarzania takowych informacji w BIK. Co ważne do przetwarzania negatywnych danych zgoda pożyczkobiorcy nie jest wymagana.

Okres przechowywania danych w BIK bywa różny i zależy od kilku czynników. Zasadniczo jednak historia kredytowa BIK jest przechowywana przez:

Kluczowe znaczenie ma to, że negatywne dane w BIK przez aż pięć lat rzutują na historię kredytową. W zdecydowanej większości przypadków takich niewygodnych informacji nie można usunąć wcześniej.

Jak sprawdzić swoją historię kredytową?

W głowach wieli ludzi pojawia się pytanie historia kredytowa jak sprawdzić? W interesie każdego pożyczkobiorcy leży bowiem regularne monitorowanie swojej sytuacji w BIK. Obecnie wystarczy do tego dostęp do Internetu, a raz na pół roku informacje z bazy BIK można pobrać zupełnie za darmo. Taki bezpłatny raport określa się mianem kopii danych BIK. Standardowy koszt raportów wynosi zaś od około kilkunastu do kilkudziesięciu złotych.

Jak zacząć sprawdzanie swojej sytuacji w BIK? Należy wejść na stronę internetową tej instytucji oraz wypełnić wniosek. Konieczne jest także potwierdzenie tożsamości przez przelew weryfikacyjny oraz załączenie skanu dwóch stron dowodu osobistego. Alternatywnie historię kredytową można sprawdzić przez wniosek wysłany pocztą, wniosek elektroniczny podpisany tzw. podpisem kwalifikowanym lub osobiście w centrum obsługi klienta BIK.

Podsumowanie

Każdy Polak powinien sobie zdawać sobie sprawę z tego, jak duże znaczenie ma historia kredytowa. Od niej bowiem zależy szansa na uzyskanie pożyczek, kredytów, a nawet zakupów na raty. Wszyscy powinni więc regularnie sprawdzać swoją bieżącą sytuację w BIK.

Przede wszystkim jednak warto budować pozytywną historię kredytową. W tym przypadku najważniejsze jest to, aby każde zobowiązanie finansowe spłacać w terminie zapisanym w umowie. Dbanie o pozytywną historię kredytową ułatwi zaś uzyskanie lepszych warunków kredytów i pożyczek w przyszłości.

Strona internetowa Binixo.com.ua jest pośrednikiem w wyborze firm udzielających pożyczek online i nie ponosi odpowiedzialności za warunki i klauzule umowy między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą. Przed złożeniem wniosku o pożyczkę należy zapoznać się z warunkami wybranej MOF.

Binixo nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z usługi.

Uzyskanie pożyczki wymaga odpowiedzialnego podejścia:

Konsekwencje niespłacenia kredytu.

Pożyczkobiorca musi wziąć pod uwagę dodatkowe koszty, konsekwencje formalne i prawne, które wystąpią w przypadku niespłacenia zobowiązań. Pożyczkodawca ma prawo do podjęcia środków w celu spłaty kwoty pożyczki i dodatkowych kosztów:

Proces egzekucji długu w sądzie może zostać zainicjowany lub przeniesienie prawa do dochodzenia długu na osoby trzecie jest możliwe.
Obowiązkowe jest naliczanie odsetek, które są naliczane od pierwszego dnia opóźnienia do spłaty pożyczki i opłaty za korzystanie z niej.
Takie sytuacje negatywnie wpływają na rating kredytowy pożyczkobiorcy i jego dalsze próby udzielenia pożyczki w innych instytucjach finansowych.

Wymagania wobec pożyczkobiorców:

Mieć ukończone 18 lat, być obywatelem Polski.

Oprocentowanie pożyczki:

Pierwsza pożyczka – RRSO (Rzeczywista roczna stopa oprocentowania) wynosi 0% z zastrzeżeniem terminowej spłaty.

Ponowna pożyczka – odsetki mogą się różnić: dziennie od 0,27% do 0,71%, RRSO od 99.64% do 263%

Przykład dla pożyczki:

Całkowita kwota pożyczki – 1000 zł, okres kredytowania – 30 dni, całkowita kwota do spłaty – 1132 zł.

Wartości te są przybliżone i mogą się różnić w zależności od warunków pożyczkodawcy.